FounderCast Ep.16: คุยกับคุณแซ็ค CEO & Co-founder, Yggdrazil กับการพาเกมไทยไปเกมโลก

คุณแซ็คเป็น CEO & Co-founder ของ Yggdrazil Visual Effect, Animation และ VR Studio ที่ผลิตงานเจ๋งๆ ออกมามากมาย รวมไปถึงเกม Horror ที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง “Home Sweet Home”

ใน Podcast นี้คุณแซ็คจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของ Yggdrazil และแนวคิด ที่มา ที่ไปของการเริ่มทำเกม Home Sweet Home นอกจากนั้นแล้วคุณแซ็คยังจะมาจุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

Podcast นี้ ถ้าใครที่เชื่อว่าของที่ผลิตโดยคนไทยไม่ดี และใครที่มีความฝันอยากสร้างเกม ไม่ควรพลาดครับ!

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับ Ydddrail เพิ่มเติมได้ที่ Website ของ Yggrazil เลยครับ

ที่มา - foundercast.com/episodes/episode-16-zax-co-founder-yggdrazil/