สรุปประเด็นลึกด้านเทคโนโลยีล้ำ จากงาน Deep Tech 2017

TechnologyStartupEntrepreneurAug 18, 2017By Sittipong Sirimaskasem

อีกหนึ่งงานสัมมนาเชิงเทคโนโลยีที่เพิ่งจบไปสดๆ ร้อนๆ นั่นคือ Deep Tech Talk 2017 เมื่อวันพฤหัสที่ 10 สิงหาคม งานนี้จัดขึ้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า นั่นเอง ซึ่งวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาสำคัญที่ได้รับจากงานนี้กันครับ

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มกันเลย..

งานแบ่งหัวข้อเป็น 4 Sessions

Session 1 : Write Code With Designer เมื่อโปรแกรมเมอร์ทำงานกับดีไซน์เนอร์

Session นี้พูดถึงการทำงานรวมกันระหว่าง Designer และ Developer ซึ่งเป็นเหมือนลิ้นกับฟัน ที่อยู่ใกล้กันแต่กลับไม่ค่อยเข้าใจกัน

ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น?

เหตุผลที่น่าสนใจคือ Designer คือคนที่ออกแบบจัดวางทุกๆ อย่างที่คนได้เห็นให้ออกมาสวยงาม ลองนึกถึงนิตยสารที่มีภาพสวยๆ มีข้อความที่ถูกจัดเรียงอย่างสวยงามทำให้รู้สึกอยากอ่าน อยากจะซื้อมาเก็บไว้ เป็นส่วนสำคัญในการกำหนด “Emotion” ให้กับคน

แต่เมื่อเป็น Website หรือ App แน่นอนว่าความสวยงามนั้นอาจดึงดูดให้คนอยากจะเข้ามาลองใช้ แต่มันอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมด เพราะ Website ไม่เหมือนนิตยสารที่แค่เปิดและอ่าน แต่ยังต้องมีการ interact กับคนที่เข้ามาใช้ด้วย

ขณะที่การใช้งาน Website หรือ App คนที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ “Function” ก็คือ Developer ซึ่งเป็นเหมือนผู้กำหนดประสบการณ์ในการใช้งานของคน แน่นอนว่าถ้า Website หรือ App ที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากและตอบโจทย์ของผู้ใช้ ก็จะทำให้ผู้ใช้งานนั้นกลับมาใช้ต่อ แต่บางครั้งการที่ใส่ใจกับ Function มากเกินไปก็อาจจะทำให้ลืมนึกถึงความสวยงาม ซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญที่ดึงดูดให้คนอยากลองใช้เช่นกัน

กล่าวคือ Designer นั้นถูกฝึกมาเพื่อให้รู้จัก User Centric สร้าง emotion ทำให้เกิด feeling ที่อยากใช้งาน และ Developer คือคนที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของ Function เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้

ดังนั้นทั้ง 2 หน้าที่นี้จึงขาดกันไม่ได้โดยปริยาย

และส่วนที่สำคัญที่จะทำให้ทั้ง Designer และ Developer ทำงานร่วมกันได้ดีก็คือต้องมี “End Goal” ร่วมกัน เพราะเมื่อมี Goal เดียวกัน และมองไปที่เป้าหมายเดียวกันแล้ว จะทำให้การทำงานนั้นสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน

Session2 : Data Matters พลิกโลกด้วยพลังของข้อมูล

ใน Session ที่ 2 พูดถึงการท้าทายกับความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยการค้นหา Pattern บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลที่มีอยู่เป็นล้านหน่วยในโลก ซึ่งข้อมูลนั้นมีบทบาทอย่างมาก ในการทำธุรกิจ เพราะข้อมูลเป็นอีกศาสตร์หนึ่ง ที่ทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์

ทั้งนี้การตัดสินใจของมนุษย์นั้นประกอบด้วย 2 หลักใหญ่ๆ คือ การใช้ความรู้สึก และ ข้อมูล

ในส่วนของข้อมูล ข้อมูลจะทำให้นักการตลาดวิเคราะห์ Insight ของผู้บริโภคได้มากขึ้นรวมถึงใช้ในการวางแผนการตลาดอีกด้วย จึงปฎิเสธไม่ได้ที่จะบอกว่าข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญในทุกธุรกิจ แต่เมื่อมีข้อมูลเป็นจำนวนมากอย่าง Big Data อีกหนึ่งสิ่งที่ละเลยไม่ได้นั่นคือการจัดการกับ Storage ซึ่งหากไม่สามารถบริหารจัดการ Storage ได้ดี การเก็บข้อมูลก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเลยก็เป็นได้

เพราะถึงแม้จะมีข้อมูลเป็นจำนวนมากแต่ถ้าไม่สามารถจัดการให้เป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการการค้นหาและนำไปใช้แล้ว การเก็บข้อมูลจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากในแง่ของธุรกิจแล้ว อีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลก็คือการป้อนข้อมูลให้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)เพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือ Deep Learning ใหม่ ๆ เพราะเชื่อว่าต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ มนุษย์จะเชื่อองค์ความรู้ของตนเองน้อยลง

และเชื่อความความจริงจากข้อมูลมากยิ่งขึ้น

Session3 : Robot & IoT For The Future ก้าวใหม่ของนวัตกรรมหุ่นยนต์แห่งโลกอนาคต

Session ที่ 3 พูดถึงการรวมกันของ Startup และ Robot&IoT เริ่มด้วยทิศทางของ Startup และหุ่นยนต์ (Robot)โดยทั่วไปหุ่นยนต์ มีด้วยกัน 2 ชนิดคือ

Industrial Robot คือหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

และ Service Robot คือพวกหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลืองานต่างๆ ของมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ดูดฝุ่น, หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย หรือ หุ่นยนต์ที่สามารถตรวจหาความเสี่ยงในระบบต่างๆ

ส่วนมากบริษัทในประเทศไทยมักเป็นบริษัท Hardware และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่จำนวนของบริษัทที่ทำด้านหุ่นยนต์โดยตรงนั้นน้อย เนื่องจากสามารถจำหน่ายออกได้ช้า และไม่เตะตานักลงทุนเท่าไหร่

อย่างไรก็ตามในอนาคตเชื่อว่าหุ่นยนต์จะเข้ามามีส่วนร่วมในมิติทางสังคมมากยิ่งขึ้นวัฒนธรรมและโลกของมนุษย์จะผูกอยู่กับเครื่องจักร จนเครื่องจักรอาจจะมีอิทธิพลมากยิ่งกว่าที่โทรศัทพ์มือถือมีในปัจจุบันเสียอีก ดังนั้นการควบคุมจึงต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดมากขึ้นนับตั้งแต่วันนี้

ในแง่ของ Startup และ IoT (Internet Of Things) มี Concept หลักคือการ Thinks and Keep Connected to Network โดย IoT ที่น่าสนใจคือ Smart Home (บ้านอัจฉริยะ) เป็นการสั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านด้วยโทรศัพท์มือถือ

สำหรับในประเทศไทย Smart Home ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากติดปัญหาในด้านมาตรฐานการผลิต (Standardize) และผู้พัฒนา (Developer)

แต่ในด้านดี ทำให้มองเห็นว่านี่คือโอกาสที่ทำให้ยังมีพื้นที่เปิดกว้างให้กับผู้เล่นใหม่ๆ ที่สนใจในธุรกิจ

Session4 : Creativity In The Age Of Technology ต่อยอดเทคโนโลยีด้วยไอเดียสร้างสรรค์

Session สุดท้ายนี้พูดถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้มากขึ้น

มีการพูดถึงอีกหนึ่งสื่อที่น่าจับตามองนั่นคือ Media art เป็นสื่อที่อาศัยทักษะด้าน Art รวมกับ ทักษะด้าน Engineering ,Science และ Programming เนื่องจากสื่อด้านนี้ไม่ได้อาศัยแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความสมจริง และความลื่นไหลของชิ้นงาน ซึ่งในวงการนี้ยังต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านนี้อยู่อีกมาก

ถึงแม้ในประเทศไทย Media art จะยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากมีปัญหาด้านบุคลากร และงบประมาณในการสร้าง แต่หากมองในระดับ Global แล้ว สื่อนี้นับว่ากำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจาก Interactive Media ได้รับความสนใจและสามารถดึงดูดผู้ใช้งานได้มากกว่า Traditional Media

โดยหนึ่งเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการผลิตงานชนิดนี้ได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นคือ Deep Learning ในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตัวอย่างการใช้งานที่น่าสนใจ เช่น การ Transfer ชิ้นงานหนึ่งให้มีสไตล์ภาพแบบ Van Gogh ที่จะใช้ AI ประมวลข้อมูลจากผลงานต่างๆ ของ Van Gogh และนำเอา “กลิ่นอาย” บางอย่างมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ให้ผลงานนั่นมีสไตล์ภาพในแบบ Van Gogh แฝงอยู่ รวมถึงยังมีเกมส์ที่มีการใช้เทคโนโลยีชนิดนี้มาใช้ เพื่อความสมจริงที่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นับเป็นอีกสื่อในด้าน creative and technology ที่น่าสนใจ


จากทั้ง 4 session ในงาน Deep Tech Talk 2017 นี้

ทำให้เห็นว่าคนไทยนั้นเริ่มสนใจ และตื่นตัวในด้านของเทคโนโลยีกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแง่ของธุรกิจหรือในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และเชื่อว่าในอนาคตใกล้ๆ นี้ น่าจะได้เห็นอะไรสนุกๆ ในวงการเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นแน่นอน


เก่ง สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม (facebook: GengSittipong)

  • Creative/ Designer, CEO บริษัท RGB72 จำกัด
  • Admin Page “Creative Wisdom
  • Columnist GM Magazine, GMBiz และ SCB SME
  • Speaker และ Mentor StartUps
  • Host ผู้จัดงาน Creative Talk
  • Director/Curator The A-Class